Kuşak çeşitliliği kurumlarda nasıl uygulanabilir? • digital report

Marka

Kuşak çeşitliliği kurumlarda nasıl uygulanabilir?

Yazı:  | 

X, Y, Z kuşaklarının farklı özellikleri sürekli gündem olurken, ekip çalışmasının önem kazandığı son dönemde kurumların da çalışma ortamını bunu düşünerek tasarlaması gerekiyor. Citrix, kurumlarda kuşak çeşitliliği için çeşitli tavsiyeler verdi.

Farklı düşünceleri teşvik eden, yenilikçiliği artıran ve hızlandıran özellikleriyle çeşitlilik, her işletme için olumlu bir güç getiriyor. İşletmeler cinsiyet, etnik ve kültürel çeşitliliğe odaklanıyor ama Citrix’e göre, genelde gözden bir biçimi de kuşak çeşitliliği.

Kuşak çeşitliliği nasıl elde edilir?

X, Y ve Z’ye kadar tüm kuşakların kendine has güçlü yönleri bulunuyor. Günümüzde İK politikaları internet deneyimi yüksek Y kuşağı ve sosyal medya konusunda bilgili Z kuşağı mensubu çalışanlarla nitelikli iş gücü elde etmek istiyor. Her ne kadar farklı kuşaklardan çalışanlar işyerlerine farklı bir soluk getirse de, yeni bakış açılarına uyum sağlamak da güç olabiliyor. Bu da şirketler için ekstra efor anlamına geldiğinden, bir dezavantaj oluşturuyor.

X kuşağının avantajı deneyim

Diğer yandan, tıptaki ilerlemeler ve demografik yapıdaki değişiklikler birçok ülkede yaşlı nüfusun da işgücünde yer almaya devam etmesini sağlıyor ve çalışan yaş ortalaması artıyor. Bu kuşakların da deneyim ve elde ettikleri uzmanlıkla ortaya koydukları liderlik önem kazanıyor. Ayrıca müşterilerle uzun yıllara dayalı ilişkileri de bulunuyor ve bilgisayarla uzun yıllardır çalıştıkları için dijital teknolojiler konusunda da bilgililer.

Citrix, farklı kuşakları bir araya getiren kuruluşlara, bu yapıyı destekleyen bir ortam yaratmanın, üst düzey yönetimden İK ve BT departmanlarına kadar kapsamlı ve uzun vadeli bir proje olduğunun altını çiziyor.  Kurumsal çoklu kuşak stratejisi geliştirmek, bunu tüm çalışanlara duyurmak bu yola çıkan şirketlerin ilk yapması gereken şey. Citrix, sonraki adımları ise şöyle sıralıyor:

  • İşe alma sürecinin yeniden tanımlama: Şirketler yeni yetenekleri işe almadaki düşünce yapısını değiştirmeli. Çeşitliliğe ulaşmak için liderlik hedefleri ve iş akışlarının güncellenmesi, iş ilanlarının hedeflenen kuşakların tümü için cazip hâle getirilmesi gerekli.
  • Sürekli eğitim: Genelde yeni başlayanlara özel standart eğitim ve ısınma programları yeterli değil. Çeşitlilik taşıyan iş gücünün ihtiyaçlarına ve zorlu çalışma takvimlerine uygun programlar hazırlamalı.
  • Çeşitliliği teşvik etme: Şirket içindeki ekip ve birimler oluştururken farklı kuşaklardan oluşan kişilerin bir araya getirilmesini teşvik etmeli. Tersine rehberlik programları ile farklı kuşaklardaki çalışanların birbirlerinden beceri öğrenmeleri de sağlanabilir.
  • Esnek çalışma düzeni: Çalışanın ihtiyaçlarına göre değişebilen çalışma saatleri, uzaktan çalışma ya da belirli durumlara özel tatiller, işletmeleri farklı kuşaklardan çalışanlar için daha çekici hâle getirir.
  • Alan tasarımı: Teknoloji ile el ele ilerleyen iş görevlerinin sayısı artıyor. Bu sebeple, işletmelerin kuşak, pozisyon ayırt etmeden iyi bir çalışan deneyimi sunan alanlar tasarlamaları gerekiyor. Tüm uygulamalara ve BT hizmetlerine erişimin esnek çalışma düzenine ve farklı konumlardan erişime uygun olması gerekiyor.

Yorumlar